Przejdź do treści

Oficjalne wytyczne Mission Zero

Uczestnicy postępują zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku, aby napisać krótki program w Pythonie, używając emulatora internetowego Mission Zero Sense HAT:

 • Utwórz spersonalizowany obraz (lub serię obrazów), aby przypomnieć astronautom o domu

 • Uzyskaj odczyt z czujnika koloru i jasności na komputerze Astro Pi

 • Użyj odczytu czujnika, aby ustawić kolor tła na swoim własnym obrazku

Tematem projektu Mission Zero 2023/24 jest „flora i fauna”. Obrazy mogą przedstawiać dowolny aspekt tego tematu, na przykład kwiaty, drzewa, zwierzęta lub owady, o ile są zgodne z poniższymi wytycznymi. Bądź kreatywny!

Wszystkie zgłoszenia, które spełniają kryteria kwalifikacyjne i są zgodne z oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi udziału w Mission Zero, będą miały swój program uruchomiony w kosmosie!

Kryteria kwalifikacji

Aby wziąć udział w Mission Zero, uczestnicy muszą:

 • Być w wieku 19 lat lub mniej w momencie składania wniosku

 • Pracować indywidualnie lub w zespole do 4 młodych osób

 • Być nadzorowanym przez mentora, takiego jak nauczyciel, rodzic, lider Scout, lider Code Club lub CoderDojo, który będzie musiał zarejestrować konto Raspberry Pi, aby uzyskać dostęp do swojego

  Mission Hub.

 • Być zapisany w pełnym wymiarze godzin do szkoły podstawowej lub średniej w państwie członkowskim ESA, Kanadzie, Łotwie, Litwie, Słowacji, Słowenii lub Malcie; lub członkiem drużyny harcerskiej, klubu programistycznego, świetlicy lub certyfikowanej szkoły domowej zlokalizowanej w państwie członkowskim ESA, Kanadzie, Łotwie, Litwie, Słowacji, Słowenii lub Malcie

 • Być częścią zespołu składającego się co najmniej w 50% z członków zespołu będących obywatelami państwa członkowskiego ESA, Kanady, Łotwy, Litwy, Słowenii, lub Malty

Aby zapoznać się z pełną listą państw członkowskich ESA, zobacz kryteria pełnej kwalifikowalności.

Oś czasu Mission Zero 2023/2024

18 września 2023 Rozpoczęcie wyzwania

Mentorzy rejestrują swoje zespoły, a młodzi ludzie pracują nad programami Mission Zero.

25 marca 2024 Zakończenie wyzwania

Do tego dnia muszą zostać przesłane programy, aby mogły być uruchomione na ISS.

Maj 2024 r. Zgłoszenia są przesyłane na ISS i tam uruchamiane

Jeśli zgłoszenie jest zgodne z oficjalnymi wytycznymi i jest dokonane przez kwalifikujące się zespoły, program zostanie uruchomiony w kosmosie.

Czerwiec 2024 r. Certyfikaty wysyłane są do uczestników

Zespoły otrzymają certyfikat, który pokazuje lokalizację ISS w momencie, kiedy ich program został uruchomiony!

Jak wziąć udział

 1. Mentor zespołu musi zarejestrować się w Mission Zero za pomocą przycisku „Rejestracja i logowanie mentora” na astro-pi.org/mission-zero. Do rejestracji potrzebne będzie konto Raspberry Pi. Jeśli masz już konto Raspberry Pi, zostaniesz poproszony o zalogowanie; jeśli tego nie zrobisz, będziesz mógł stworzyć konto. Po zarejestrowaniu zostaniesz przeniesiony do swojego Mission Hub.

 2. Mentorzy będą osobami kontaktowymi dla zespołu Astro Pi i będą otrzymywać informacje za pośrednictwem swojego Mission Hub.

 3. Kiedy mentorzy zarejestrują się do Mission Zero, otrzymają unikalny kod klasy. Wszystkie zespoły nadzorowane przez tego samego mentora będą używać tego samego kodu zajęć podczas przesyłania swoich zgłoszeń. Pamiętaj, że nie możesz użyć kodu klasy z zeszłego roku, będziesz musiał zarejestrować się, aby uzyskać nowy kod klasy.

 4. Nie ma ograniczeń co do liczby zgłoszeń, które szkoła lub klub może przesłać, ale każdy uczeń lub młody człowiek może zgłosić się tylko raz, indywidualnie lub jako członek zespołu.

 5. Zespoły tworzą swój program, korzystając z przewodnika krok po kroku i postępują zgodnie z instrukcjami, aby przesłać zgłoszenie, korzystając z kodu klasy. Zespoły będą musiały podać imię każdego członka zespołu i nazwę swojego zespołu. To właśnie pojawi się na Twoim certyfikacie, więc upewnij się, że te informacje są poprawne. Prosimy nie podawać nazwisk członków zespołu. Należy pamiętać, że po wysłaniu programu nie można go już zmienić.

 6. Mentorzy mogą przeglądać dane swoich zespołów i łącze do migawki ich programów w Mission Hub.

 7. Wszystkie kwalifikujące się zgłoszenia, które są zgodne z oficjalnymi wytycznymi, automatycznie otrzymują status lotu. Programy zespołów zostaną uruchomione w kosmosie wiosną 2024 roku.

 8. Mentorzy otrzymają oficjalne certyfikaty Mission Zero dla każdego zespołu, który przesłał zgłoszenie za pomocą swojego kodu klasy, logując się do swojego Mission Hub. Powiadomimy Cię w czerwcu 2024 r., kiedy certyfikaty będą dostępne do pobrania.

Uwagi:

Nazwa zespołu, kod programu i obrazy nie mogą zawierać żadnego z następujących elementów:

 • Wszystko, co można zinterpretować jako nielegalne, powiązane politycznie lub drażliwe

 • Flagi, ponieważ można je uznać za wrażliwe politycznie

 • Wszystko, co odnosi się do nieprzyjemności lub krzywdy wyrządzanej innej osobie

 • Dane osobowe, takie jak numery telefonów, kontakty z mediów społecznościowych i adresy e-mail

 • Nieprzyzwoite obrazy

 • Znaki specjalne lub emotikony

 • Wulgarny język lub przekleństwa

Twój program nie może działać dłużej niż 30 sekund.

Jeśli mentorem jest rodzic uczestniczący w programie z domu, musi zarejestrować tylko własne dzieci. Jeśli dzieci chcą uczestniczyć w Mission Zero w ramach większego zespołu, powinni poprosić swojego nauczyciela lub mentora klubu o zarejestrowanie ich jako grupę.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Mission Zero upływa 25 marca 2024 r. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie zostaną przyjęte.

Jeśli zgłoszenie nie będzie zgodne z tymi wytycznymi, nie zostanie uruchomione na ISS, a uczestnicy nie otrzymają certyfikatu.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z zespołem Astro Pi pod adresem: [email protected]

European Astro Pi Challenge (Europejskie Wyzwanie Astro Pi) to projekt edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) prowadzony we współpracy z Fundacją Raspberry Pi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektów ESA Education, odwiedź stronę: www.esa.int/Education

Aby uzyskać więcej informacji na temat Fundacji Raspberry Pi, odwiedź stronę: www.raspberrypi.org