Přeskočit na obsah

Oficiální pokyny pro výzvu Mission Zero

Účastníci postupují podle našeho šikovného průvodce a pomocí webového emulátoru Mission Zero Sense HAT napíšou krátký program v jazyce Python, v němž:

 • vytvoří svůj obrázek (nebo sérii obrázků), aby připomněli astronautům jejich domov,

 • zpracují naměřené hodnoty ze senzoru barev a svítivosti na počítači Astro Pi,

 • použijí tyto hodnoty a nastaví tak barvu pozadí svých vlastních obrázků.

Téma výzvy Mission Zero 2023/24 je „Flóra a fauna“. Obrázky mohou představovat jakýkoli aspekt tohoto tématu, řídí-li se oficiálními pokyny, například květiny, stromy, zvířata nebo hmyz. Buďte kreativní!

Všechny příspěvky, které splňují kritéria způsobilosti a řídí se oficiálními pokyny pro účast ve výzvě Mission Zero, budou spuštěny ve vesmíru!

Kritéria způsobilosti

Účastníci výzvy Mission Zero musí:

 • být v době podání přihlášky mladší 20 let,

 • pracovat za sebe nebo v týmu složeného z maximálně 4 členů,

 • být pod dohledem mentora, jako je učitel, rodič, vedoucí skautů, vedoucí Code Club nebo vedoucí CoderDojo, který se zaregistruje na Raspberry Pi, aby získal přístup do sekce

  Mission Hub.

 • ve členském státu ESA, Kanadě, Lotyšsku, Litvě, Slovensku, Slovinsku nebo na Maltě docházet do základní či střední školy nebo musí být členem skautů, programovacího či mimoškolního kroužku nebo se musí účastnit certifikovaného domácího vzdělávání,

 • být součástí týmu, který je alespoň z 50 % složen občany členských států ESA, Kanady, Lotyšska, Litvy, Slovenska, Slovinska nebo Malty.

Celý seznam členských států ESA naleznete na stránce s úplným zněním kritérií způsobilosti.

Časová osa výzvy Mission Zero 2023/2024

18. září 2023 Zahájení výzvy

Mentoři registrují své týmy a mladí lidé pracují na svých programech Mission Zero.

25. března 2024 Konec výzvy

Programy musí být do tohoto data odeslány, aby mohly být na ISS spuštěny.

Květen 2024 Nahrání a spuštění příspěvků na ISS

Program bude spuštěn ve vesmíru za podmínky, že se příspěvek bude řídit oficiálními pokyny a bude vypracován způsobilým týmem.

Červen 2024 Odeslání certifikátů účastníkům

Týmy obdrží certifikát s přesnou polohou ISS v okamžiku, kdy byl jejich program spuštěn!

Jak se zúčastnit

 1. Mentor týmu se zaregistruje do výzvy Mission Zero pomocí tlačítka „Registrace a přihlášení mentorů“ na stránce astro-pi.org/mission-zero. K registraci budete potřebovat účet Raspberry Pi. Pokud již máte účet Raspberry Pi, budete vyzváni k přihlášení se. Pokud nemáte, budete si jej moci vytvořit. Jakmile se zaregistrujete, budete přesměrováni do sekce Mission Hub.

 2. Mentoři budou kontaktní osobou pro tým Astro Pi a prostřednictvím sekce Mission Hub budou získávat informace.

 3. Jakmile se mentoři zaregistrují do výzvy Mission Zero, obdrží unikátní kód třídy. Všechny týmy, na které dohlíží stejný mentor, použijí při odesílání svých příspěvků stejný kód třídy. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete použít kód třídy z loňského roku. Pro získání nového kódu se budete muset zaregistrovat.

 4. Počet přihlášek z jedné školy nebo jednoho klubu není nijak omezen, ale každý student či mladý člověk se může účastnit pouze jednou buď jako jednotlivec, nebo jako člen týmu.

 5. Týmy dokončí svůj program pomocí průvodce a budou postupovat podle jeho pokynů, aby mohli svůj příspěvek odeslat za použití kódu třídy. Týmy musí poskytnout svůj název a křestní jméno každého z členů. Tato informace se objeví na vašem certifikátu, tudíž se prosím ujistěte, že je správně. Neuvádějte prosím příjmení členů týmu. Vezmi prosím na vědomí, že po odeslání nebudeš moci program upravit.

 6. Mentoři si mohou v sekci Mission Hub nechat zobrazit podrobnosti o svých týmech a získat odkaz na snímek jejich programů.

 7. Všem způsobilým příspěvkům, které se řídí oficiálními pokyny, je automaticky udělen stav letu. Programy týmů budou spuštěny ve vesmíru na jaře 2024.

 8. Jakmile se mentoři přihlásí do sekce Mission Hub, obdrží oficiální certifikáty Mission Zero všech týmů, které za použití jejich kódu třídy odeslaly příspěvek. V červnu 2024 vás upozorníme, jakmile budou certifikáty dostupné ke stažení.

Vezměte prosím na vedomí

Název vašeho týmu, kód programu a obrázky nesmí obsahovat:

 • cokoli, co by mohlo být interpretováno jako nelegální, politické, nebo popudlivé,

 • vlajky, které mohou být považovány za politicky popudlivé,

 • cokoli, co odkazuje na nepříjemnost nebo újmu způsobenou jiné osobě,

 • osobní údaje, jako jsou telefonní čísla, odkazy na sociální média nebo e-mailové adresy,

 • neslušné obrázky,

 • speciální znaky nebo emotikony,

 • vulgární výrazy nebo nadávky.

Váš program nesmí být spuštěný déle než 30 sekund.

Je-li mentor zároveň rodičem, jenž se zúčastňuje z domova, musí registrovat pouze své děti. Pokud se děti chtějí zúčastnit Mission Zero jako součást většího týmu, měly by požádat svého učitele nebo mentora kroužku, aby je zaregistroval jako skupinu.

Uzávěrka pro odeslání týmového příspěvku do výzvy Mission Zero je 25. března 2024. Pozdní příspěvky nemohou být přijaty.

Pokud příspěvek není v souladu s pokyny, nebude na ISS spuštěn a účastníci neobdrží certifikát.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte prosím tým Astro Pi na adrese: [email protected]

Projekt „Evropská výzva Astro Pi“ připravila ESA Education ve spolupráci s Raspberry Pi Foundation.

Pro více informací o vzdělávacích projektech ESA navštivte stránku: www.esa.int/Education

Pro více informací o Raspberry Pi Foundation navštivte stránku www.raspberrypi.org