Skip to content
European Space Agency HomeRaspberry Pi Foundation Home
Change language

Riktlinjer för deltagelse

Mission Zero

  • Alla som är 14 år eller yngre.
  • Arbetar individuellt eller i ett lag (1–4 personer).
  • Handledda av en lärare eller mentor.
  • Från en grund- eller gymnasieskola, Scoutgrupp, programmeringsklubb/fritidsverksamhet eller certifierad hemmaskola belägen i en ESA-medlemsstat, Slovenien, Kanada, lettland eller Malta.
  • 50% av ditt lag måste bestå av medborgare i en av de deltagande länder som nämns nedan.

ESA-medlemsstater

Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.

ESA accepterar också bidrag från grund- eller gymnasieskolor belägna utanför men bara om skolan är officielt erkänd av och/eller certifierad av de officiella utbildningsmyndigheterna i en ESA-medlemsstat (för exempel, en fransk skola utanför Europa officiellt erkänd av det franska Undervisningsministeriet eller tillförordnad myndighet).

Abonnera

Få de senaste uppdateringarna om Astro Pi i vårt nyhetsbrev.