Skip to content
European Space Agency HomeRaspberry Pi Foundation Home
Change language

Smernice za upravičenost

Mission Zero

  • Kdorkoli, ki je star največ 14 let.
  • Delo v skupinah ali individualno (1–4 ljudje).
  • Pod nadzorom učitelja ali mentorja.
  • Iz osnovne ali srednje šole, skupine, programerskega ali obšolskega kluba ali potrjenega šolanja na domu v državi članici ESA, Sloveniji, Kanadi, Latvija ali Malti
  • Vsaj 50% članov mora biti državljanov ene izmed spodaj navedenih držav.

Države članice ESA

Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo.

ESA bo sprejemala tudi prijave iz osnovnih ali srednjih šol, ki se nahajajo zunaj države članice ESA, vendar samo, če so take šole uradno pooblaščene in/ali potrjeno s strani uradnih izobraževalnih organov države članice ESA (na primer, francoska šola zunaj Evrope, ki jo Francosko ministrstvo za izobraževanje uradno priznava).

Naroči se

Pridobite najnovejše informacije o Astro Pi neposredno v vaš elektronski nabiralnik.