Mission Zero

Mission Zero

Mission Zero oferuje uczniom i młodym ludziom szansę na uruchomienie ich programów komputerowych w kosmosie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej! Zespoły piszą prosty program wyświetlający wiadomość dla astronautów na pokładzie stacji. Nie jest potrzebny specjalny sprzęt ani umiejętności kodowania, a wszyscy uczestnicy, którzy przestrzegają zasad, mają gwarancję, że ich program zostanie uruchomiony w kosmosie. Twórca programu otrzyma także specjalny certyfikat pokazujący, gdzie dokładnie była MSK, gdy program został uruchomiony!

 

Kto może wziąć udział?

  • Osoby w wieku do 14 lat
  • W zespołach od dwóch do czterech osób
  • Nadzorowanych przez nauczyciela lub mentora
  • 50% członków zespołów musi być obywatelami państwa członkowskiego lub stowarzyszonego Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA

 

Jak wziąć udział:

  1. Nauczyciele/mentorzy rejestrują się do udziału w Mission Zero i otrzymują kod klasy
  2. Uczniowie i młodzi ludzie piszą swoje programy w ramach projektu Mission Zero
  3. Uczniowie i młodzi ludzie zgłaszają swoje programy wraz z kodem klasy

 

Nauczyciele i mentorzy:

Należy się zarejestrować, aby otrzymać kod klasy, który trzeba podać zespołowi/zespołom, kiedy uczniowie będą gotowi do przesłania swoich zgłoszeń.

Zarejestruj się do udziału w Mission Zero

 

Uczniowie i młodzi ludzie:

Czy macie już swój kod klasy?

Rozpocznij projekt Mission Zero

 

Oficjalne wytyczne Mission Zero