Skip to content
European Space Agency HomeRaspberry Pi Foundation Home
Change language

Wytyczne

Mission Zero

  • Każdy, kto ma 14 lat lub mniej.
  • Praca indywidualna lub w zespołach (1–4 osoby).
  • Uczestnicy są nadzorowani przez nauczyciela lub mentora.
  • Uczestnicy przynależą do szkoły podstawowej lub średniej, harcerstwa, klubu programowania lub klubu pozaszkolnego, albo szkoły domowej zlokalizowanej w państwie członkowskim ESA, Słowenii, Kanady, Łotwy lub Malty.
  • 50% członków zespołu musi być obywatelami jednego z krajów członkowskich wspomnianych poniżej.

Kraje członkowskie ESA

Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo.

ESA będzie również przyjmować zgłoszenia od szkół podstawowych lub średnich zlokalizowanych poza terytorium kraju członkowskiego ESA tylko wtedy, gdy takie szkoły będą oficjalnie autoryzowane i/lub certyfikowane przez oficjalne władze oświatowe państwa członkowskiego ESA (np. szkoła francuska poza Europą, oficjalnie uznaną przez Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej albo upoważniony organ).

Subskrybuj

Otrzymuj najnowsze aktualizacje o Astro Pi bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej dzięki naszemu newsletterowi.