Přeskočit na obsah

Kritéria způsobilosti

Mohu se zúčastnit?

Účastníci výzvy Mission Zero musí:

  • být v době podání přihlášky mladší 20 let,

  • pracovat za sebe nebo v týmu složeného z maximálně 4 členů,

  • být pod dohledem mentora, jako je učitel, rodič, vedoucí skautů, vedoucí Code Club nebo vedoucí CoderDojo, který se zaregistruje na Raspberry Pi, aby získal přístup do sekce Mission Hub,

  • ve členském státu ESA, Kanadě, Lotyšsku, Litvě, Slovensku, Slovinsku nebo na Maltě docházet do základní či střední školy nebo musí být členem skautů, programovacího či mimoškolního kroužku nebo se musí účastnit certifikovaného domácího vzdělávání,

  • být součástí týmu, který je alespoň z 50 % složen občany členských států ESA, Kanady, Lotyšska, Litvy, Slovenska, Slovinska nebo Malty.

Členské státy ESA

Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Na základě dohod s ESA, kromě těchto 22 členských států, také Kanada, Lotyšsko, Litva, Slovensko, Slovinsko a Malta, čímž se stávají plně způsobilými k účasti na programech od ESA Education Office.