Skip to content
European Space Agency HomeRaspberry Pi Foundation Home
Change language

Pokyny pro způsobilost

Mission Zero

  • Každý, komu je 14 let či méně.
  • Pracuje samostatně nebo v týmech (o 1–4 lidech).
  • Je pod dohledem učitele nebo mentora.
  • Je ze školy primárního či sekundárního vzdělávání, skautů, kódovacího/mimoškolního kroužku nebo se účastní certifikovaného domácího vzdělávání v členském státu ESA, Slovinska, Kanady, Lotyšsko nebo Malty.
  • 50% týmu musí být státními příslušníky některého z níže uvedených zemí.

Členské státy ESA

Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

ESA také přijme příspěvky ze škol primárního nebo sekundárního vzdělávání mimo členské státy ESA, ale pouze v případě, jsou-li tyto školy schváleny úřady a/nebo jsou certifikovány oficiálními vzdělávacími orgány členského státu ESA (například francouzská škola nacházející se mimo Evropu, která je oficiálně uznaná francouzským ministerstvem školství nebo pověřeným orgánem).

Přihlaste se k odběru

Přihlaste se k našemu newsletteru a získejte nejnovější novinky o Astro Pi přímo do své schránky.